İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe Özel İdaresi Hizmetleri Hükümet Konağının birinci katında 1 odada, 1 Müdür ile yürütülmektedir.

Müdürlük İlçeye bağlı 27 köy  muhtarı ödenekleri ile gelen ödenek ve köylere yardım ödeneklerinin yerlerine ödenmesi ile küçük onarım, büyük onarım  ödenekleri ve öğrenci taşıma ödemeleri yapılmaktadır.

İlçe Özel İdaresi, İl Özel İdaresine bağlı olarak, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü bir idare olup, İlçemiz Hükümet Konağında idari ve Fiziksel yapı olarak İlçe Kaymakamı yetki ve sorumluluğunda hizmet vermektedir. İlçe Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde Araç ve İş Makinesi yoktur.

Sunulan Hizmetler:

2016 yılı içerisinde İl Özel İdare Bütçesinden İlçeye ayrılan ödenekler dâhilinde; Ana başlıklar halinde sunulan hizmetleri,
  • 1-İlk ve Ortaokullar Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları
  • 2-İlk ve Ortaokullar Hizmet alımları
  • 3-İlköğretim Gayrimenkul bakım ve onarımlar
  • 4-İlçe Özel İdaresi Personeli ödenekleri
  • 5-İlçe Özel İdaresi Tüketime Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları       
  • 6-Köy ve Mahalle Muhtar Ödenekleri
  • 7-Köylere Yardım Ödenekleri
  • 8-Birliklere Yardım Ödenekleri
  • 9-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Ruhsatları-2015 yılında bugüne kadar 2 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.Sorumluluk sahamızda  52 adet kahvehane, 45 adet bakkal ile 3 adet Berber olmak üzere toplam 100 adet ruhsatlı işyeri vardır.